Ajanda, bir kişinin kişisel organizatörüdür. Ayrıca ajanda günlük planlama, yıllık planlama yapılabilen, taşınabilen ve özel bir şekilde tasarlanmış olan defter niteliğindeki üründür.

 

Ajanda, genellikle günlük olarak önemli görülen kayıtların tutulduğu defterdir.  Her seneye göre ayarlanmaktadır.(2018, 2019 ajandası gibi) . Özellikle büyük kurumsal firmalarda, idareciler tarafından ajandalar tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. İdarecilerin kullandığı bu ajandalar çok büyük fayda sağlamaktadır. Çünkü ajandalara yapılan, programlar sayesinde hangi gün ne yapılacağı konusunda, idarecinin unutmaması sağlanmaktadır. Ajandaları sadece kurumsal firmadaki idareciler kullanmaz günlük hayatta herkesin kullandığı not defterleridir. Bazı ajandalar geçmişten geleceğe,yazılmış bir zaman düzenleyicisi şeklinde kabul edilmektedir. Ajandalar dijital ortama aktarılması gereken bir takvim niteliğinde olmasından dolayı çok fazla ilgi görmekte ve kullanılmaktadır.  Bazı tasarım firmaları ajanda ürünlerini üretirken yapımını hafife almakta ve birçok ayrıntının farkına varmadan üretimini gerçekleştirmektedir. Bu yüzden bir ajandaya sahip olurken dikkat etmek gerekmektedir. Ajandalar senelik olmasından dolayı insanlar bir sene kullanmaktadır. Bu yüzden bir ajandaya sahip olurken ajandanın kalitesine bakılmalıdır. Turkey Ajans firması ajanda konusunda gereken önemi fazlasıyla göstermektedir. Ajandalar takvimli defter olarak çoğu kişilerin aklında var olan bir ürün olması sebebiyle, ajandada yer alan bu takvim sayesinde birçok işler unutulmamaktadır. Ajanda,  bir nevi insana bu yönde  uyarıcı bir erken olmaktadır. Turkey Ajansfirmasının üretmiş olduğu ajandalar sayesinde işleriniz ile ilgili notlar alırken aynı zamanda kişileri bilgilendiren notlar bulunmaktadır. Bu bilgiler: haritalar, acil telefonlar, ülkelerin telefon kodları, iş yerinden ya da yakın arkadaşlarınızın telefon numaralarını kayıtlamak için rehber bulunmaktadır. Turkey Ajans bu önemli konuları içerisinde barındıran konuları ajandalarının içerisine almış durumdadır. Ajandalarda sayfa düzeni oldukça önemli görülmektedir. ajandanın yarısı çizgili sayfalardan oluşurken; diğer yarısı kareli şeklindedir. Çizgili sayfalara not alırken daha kolay yazmanız sağlanır. Kareli sayfalar ise genellikle yapılan hesaplarda ve çizilen şekillerde kullanılmaktadır.

 

Tanıtım ve promosyon firmalarının ajandaları tercih ederek reklamlarını yapmaları sağlanmaktadır. Turkey Ajans , ajandaların kapakları konusunda oldukça hassas davranmaktadır. Ajanda kapaklarında firmaların logoları kazınarak firmaların reklamları da yapılmaktadır. bu durum dijital ortamlarla sağlanmaktadır.