Grafik Tasarımı

Grafik Tasarım bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, paketleme gibi birçok ortamda uygulanabilir. Temel ilkeleri hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birliktir.

Grafik Tasarım

Turkey Ajans ekibi olarak grafik ve tasarımın görsel bir iletişim sanatı olduğunun bilincindeyiz. Grafik Tasarım Kurumsal Kimlik  dahilinde tasarımı eksik olan reklam argümanları baskı kalitesi ne olursa olsun hedefine ulaşamayacaktır. Bu yüzden titizlikle üzerinde durduğumuz baskı öncesi hazırlıklar, grafik ve tasarım alanında grafikerlerimizle uyum içerisinde çalışırız